Mâm Cúng Khai Trương Tiệm Makeup

Ông cha ta ngày xưa cho rằng “đầu có xuôi” thì “đuôi mới lọt”. Cho nên trong ngày khai trương mở cửa tiệm Makeup là một ngày rất quan trọng. Chính vì vậy mà trong tất cả các cửa tiệm Makeup khai trương đều tổ chức cúng lễ khai trương.