Mâm Cúng Khai Trương Công Ty

Khai trương là dịp mà công ty mới thành lập đánh dấu sự hình thành của mình đối với khách hàng. Cùng với đó nghi lễ cúng khai trương cũng chính là lúc công ty xin phép “ra mắt” các vị thần linh. Qua đó đơn vị sẽ cần mong các vị thần linh phù hộ độ trì để việc làm ăn sau này phát đạt.