Hiển thị tất cả 9 kết quả

Lễ cúng căn cho bé là một nghi thức không thể thiếu từ xưa đến nay của mỗi gia đình Việt Nam. Để chuẩn bị một mâm lễ cúng căn vừa đầy đủ, vừa đẹp mắt là vấn đề mà rất nhiều cha mẹ quan tâm. Nội dung bài viết sau đây của chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cho bậc làm cha làm mẹ. Biết cách chuẩn bị mâm cúng căn cho bé trai, gái 3,6,9,12 tuổi gồm những gì?

Mâm cúng căn cho bé trai, gái 3,6,9,12 tuổi gồm những gì?

Cúng căn cho bé trai và bé gái 3, 6, 9, 12 tuổi gồm những gì. Được khá nhiều các bậc làm cha làm mẹ quan tâm. Đây là truyền thống lâu đời, được lưu truyền từ xa xưa của người dân Việt Nam. Khi trẻ sinh ra được cúng mụ và cúng thôi nôi đầy đủ. Tiếp đó sẽ được cúng căn khi tròn 3,6,9 và 12 tuổi.

Lễ cúng căn cho bé trai, bé gái được cha mẹ tổ chức với mục đích để cúng, cầu trời Phật. Mong rằng tổ tiên đón nhận và ban cho con phước lành. Cha mẹ và gia đình cầu mong em bé sẽ luôn luôn khỏe mạnh, khôn lớn. Trở thành một người ngoan ngoãn và thông minh. Mong con sẽ có một cuộc đời bình an và hạnh phúc.

Các Mâm Cúng Căn Cho Bé Trai Và Mâm Cúng Căn Bé Gái Bên Dưới

LỄ VẬT TRONG MÂM CÚNG CĂN
Mâm cúng căn bé gái Mâm cúng căn bé trai
✓ Combo 1 ✓ Combo 1
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần)
 • Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè trôi nước (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó)
 • Ly đựng rượu, nước
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần)
 • Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè đậu trắng (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó)
 • Ly đựng rượu, nước
✓ Combo 2 ✓ Combo 2
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần)
 • Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè trôi nước (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Gà luộc chéo cánh (01 con kèm cháo, gỏi)
 • Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó) Ly đựng rượu, nước
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần)
 • Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè đậu trắng (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Gà luộc chéo cánh (01 con kèm cháo, gỏi)
 • Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó)
 • Ly đựng rượu, nước
✓ Combo 3 ✓ Combo 3
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần)
 • Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè trôi nước (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Gà luộc chéo cánh (01 con kèm cháo, gỏi)
 • Heo quay miếng (13 phần)
 • Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó)
 • Ly đựng rượu, nước
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần) Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè trôi nước (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Gà luộc chéo cánh (01 con kèm cháo, gỏi)
 • Heo quay miếng (13 phần)
 • Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó)
 • Ly đựng rượu, nước
✓ Combo 4 ✓ Combo 4
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần)
 • Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè trôi nước (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Gà luộc chéo cánh (01 con kèm cháo, gỏi)
 • Heo quay sữa (01 con)
 • Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó)
 • Ly đựng rượu, nước
 • Đồ bốc chọn nghề cho bé (01 bộ)
 • Gạo (01 phần)
 • Muối (01 phần)
 • Xôi gấc in đậu xanh (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Chè đậu trắng (01 hộp lớn & 12 hộp nhỏ)
 • Rượu nếp mới (01 chai)
 • Nước cúng (01 chai)
 • Trà hương lài (01 gói)
 • Trầu têm cánh phượng (13 phần)
 • Gà luộc chéo cánh (01 con kèm cháo, gỏi)
 • Heo quay sữa (01 con) Chén, muỗng, đũa (13 bộ)
 • Bộ giấy cúng (sớ bình an, đồ thế, vàng thuyền, đôi hài, váy áo 3D, giấy cúng Mụ)
 • Nhang trầm (01 bó)
 • Trái cây ngũ quả (01 phần)
 • Đèn cầy (15 cây)
 • Hoa cát tường/ Đồng tiền (01 bó)
 • Ly đựng rượu, nước

Nội Dung Bài Văn Khấn Cúng Căn Đầy Đủ Cho Bé Trai Và Bé Gái

Vì sao phải làm lễ cúng căn cho bé trai, bé gái khi tròn 3,6,9 và 12 tuổi

Con người Việt Nam rất coi trọng yếu tố tâm linh, xuất phát từ sự tôn trọng và biết ơn. Mà thường có những lễ nghi gắn với những sự kiện khác nhau. Ở mỗi vùng miền trên đất nước sẽ có những phong tục, lễ nghi khác nhau. Nhưng nhìn chung các lễ nghi như cúng ngày lễ tết, ngày giỗ chạp, cúng. Khi làm nhà hay cúng khi con đầy tháng thì nơi nào cũng có.

Xuất phát từ quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” của ông bà xa xưa. Để lại mà đến hiện nay các phong tục lễ nghi ấy. Vẫn được lưu giữ và ngày càng được thế hệ trẻ phát triển. Đối với lễ cúng căn cho bé trai bé gái được các bà các mẹ rất quan tâm.

Cúng căn cho bé thể hiện lòng thành kính gia đình đối với tổ tiên, các vị thần linh, các bà chúa. Đã ban phước lành cho đứa bé chăm ngoan, mau lớn. Thêm vào đó là thể hiện lòng biết ơn, cảm tạ của trời đất đến với bà chúa tiên nương. Đã dày công dạy cháu bé lớn khôn và học được nhiều việc mỗi ngày.

Lễ cúng căn cho bé còn là niềm tự hào của các bậc làm cha. Làm mẹ khi thấy con mình trưởng thành khôn lớn. Gia chủ có dịp sum vầy, tụ tập anh con cháu, anh em hoan hỷ niềm vui của bé. Quả thực còn gì hạnh phúc hơn khi những người làm cha làm mẹ được nhìn thấy con trẻ trưởng thành và ngoan ngoãn.

Nguồn gốc lễ cúng căn cho bé trai và bé gái 3, 6, 9, 12 tuổi

Mỗi phong tục hay lễ nghi trên thế giới nói chung và của người dân Việt Nam nói riêng. Đều có nguồn gốc của nó, không phải tự nhiên lại có lễ cúng căn cho bé.  Được truyền từ đời xưa đến nay, vậy nguồn gốc ra đời của lễ cúng ngày này bắt nguồn từ đâu?

Khi kể về nguồn gốc ra đời của lễ cúng căn cho bé, ở mỗi vùng miền trên cả nước. Sẽ có những câu chuyện kể về phong tục này khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các vùng miền đều có chung sự xuất hiện của lễ cúng căn cho bé trai, bé gái này.  Câu chuyện của các bà Mụ và Đức ông, đây cũng là nghi lễ. Khẳng định sự hiện hữu, ra đời của một thành viên mới.

Từ xa xưa, câu chuyện về các bà Mụ và Đức ông đã được các bà mẹ truyền tai nhau về tục này. Câu chuyện kể rằng mỗi đứa bé được sinh ra. Với hình hài như vậy đều là do các vị Đại Tiên (Bà Chúa Đầu thai). Hay còn có tên gọi khác là mười hai Bà Mụ nặn ra. Một Mụ Bà như vậy sẽ chịu trách nhiệm nặn ra một bộ phận trên cơ thể cho đứa bé, Bà nặn mắt, bà nặn mũi, có bà nặn tay, nặn chân, tóc… Bất kể nặn xấu hay đẹp cũng do tay các Bà Mụ tạo nặn ra.

Khi bé yêu tròn một tháng khỏe mạnh, cha mẹ phải làm lễ cúng đầy tháng bé.Với ý nghĩa thể hiện sự biết ơn các bà Mụ và đức ông. Đã tạo nặn ra con cái và mang đến bên họ, giúp cho bé và mẹ được khỏe mạnh.

Đương nhiên khi trẻ đầy một năm sẽ làm lễ cúng thôi nôi để cảm tạ các bà chúa mụ. Đã ban phước cho đứa bé luôn khỏe mạnh. Tiếp đó, khi bé trai gái đến tuổi 3,6,9 và 12 sẽ tổ chức lễ cúng căn. Để bày tỏ lòng thành kính và cảm tạ gia chủ với 12 bà chúa Tiên Nương và Đức Ông.

Bố mẹ chuẩn bị gì cho lễ cúng căn bé trai bé gái 3,6,9,12 tuổi

Chuẩn bị một mâm cúng căn cho bé là một vấn đề làm các bậc cha mẹ lo lắng. Nhất là đối với các cặp vợ chồng trẻ và mới sinh con lần đầu. Vì họ sẽ không có kinh nghiệm, cũng không biết chọn những lễ vật gì để đầy đủ ý nghĩa. Chuẩn bị mâm cỗ số lượng bao nhiêu, bày biện lễ như thế nào, đặt mâm theo hướng nào…

Trong lễ cúng căn cho bé đồ lễ cúng phải được chia mười hai món. Để tượng trưng cho mười hai  mụ bà. Do đó trong mâm lễ cúng căn cho bé trai, gái. Nhất định phải có đầy đủ mười hai chén chè trôi nước cỡ nhỏ. Một chén chè trôi nước cỡ lớn, mười hai chén cháo nhỏ, mười hai chén xôi cỡ nhỏ. Và một chén xôi lớn cùng một tô cháo lớn.

Ngoài ra, cần chuẩn bị đồ cúng của Đức ông  gồm hoa quả, hương vàng, nến, gạo, muối trắng , rượu, trà xanh, trầu cau, để bày biện mâm cỗ. Thì cần thêm chén, dĩa, muỗng, đôi đũa hoa.

Mâm cúng căn cho bé gái, bé trai đơn giản đầy đủ lễ vật

Cụ thể lễ mâm cúng căn bé trai, gái bao gồm:

 • Hoa với năm bông hoa cúc năm màu khác nhau.
 • Quả với năm loại quả gọi là ngũ quả.
 • Hương, vàng mã.
 • Nến.
 • Gạo sạch và muối trắng.
 • Nước lọc và rượu trắng.
 • Trầu cau.
 • Thịt lợn (có thể thịt lợn quay hoặc luộc).
 • 1 con gà trống luộc.
 • Xôi.
 • Kẹo bánh (mười hai đĩa).
 • Chè trôi nước(bé gái), chè đậu trắng (bé trai).

Tất cả các lễ vật chuẩn bị xong sẽ được trang trí và bày biện thật cân đối và phù hợp. Trong đó mâm lễ dâng lên các bà mụ sẽ chia làm 12 phần nhỏ bằng nhau. Và phần to hơn sẽ dâng lên bà Mụ chúa.

Mâm lễ mặn với hương, hoa quả và nước để trên cùng còn mâm tôm, cua, ốc để phía dưới. Bố mẹ soạn mâm lên trên đầu giường em bé nằm rồi đốt nến cúng bà Mụ.

Bước tiếp theo là hóa vàng mã, bóc bánh kẹo và chia hoa quả cho trẻ con trong nhà. Chia sách bút cho các cháu trong nhà lấy lộc, giữ lại cho em bé một vài thứ.

Sau khi nghi thức cúng căn cho bé kết thúc sẽ đến nghi thức khai hoa. Dân gian gọi là nghi thức “bắt miếng”. Em bé sẽ được đặt ngay trên bàn, cha mẹ bé sẽ rót trà và thắp hương xin phép bắt miếng. Sau đó, một người sẽ bồng đứa trẻ một tay, một tay còn lại. Cầm một nhánh hoa quơ qua, quơ lại trước miệng bé và dạy những lời tốt đẹp.

Những chú ý trong nghi thức cúng căn cho bé trai, gái 3,6,9,12 tuổi

Theo quan niệm đời xưa truyền lại thì trước khi cúng căn cho bé trai, bé gái. Phải sắp xếp mâm cúng căn cho bé theo đúng thứ tự đông bình tây quả. Nghĩa là phía Đông  đặt bình hoa và phía Tây đặt lễ vật cúng.

Thông thường lễ vật cúng đầy tháng cho bé sẽ được sắp xếp. Ở trên hai bàn cân đối gồm Một bàn nhỏ và một bàn to. Bàn to sẽ được bày các lễ vật để cúng mười hai bà Mụ. Còn đối với bàn nhỏ đặt cách để bày những đồ cúng kính Đức ông, gia tiên.

Trước khi tiến hành nghi thức cúng căn cho bé thì tất cả thành viên trong gia đình.  Phải có mặt đầy đủ, đặc biệt là chủ nhà. Lễ cúng căn cho bé thường được làm vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối.

Đối với những người làm cha, làm mẹ thì con cái chính là thứ tài sản quý giá nhất. Luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày cúng căn cho bé. Để yên tâm về mâm lễ cũng như cách bày biện, mọi người có thể tham khảo. Và lựa chọn dịch vụ đồ cúng của đơn vị. Đây là địa chỉ có uy tín, chuyên cung cấp các mâm lễ cúng đầy đủ và đẹp mắt. Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.

Chọn đơn vị cúng căn cho bé trai gái 3,6, 9, 12 tuổi

Rất nhiều người băn khoăn hỏi có nên sử dụng dịch vụ đồ cúng trọn gói cho bé hay không? Xung quanh vấn đề này các bậc cha mẹ cũng sôi nổi đưa ra các quan điểm ý kiến của mình. Có rất nhiều cha mẹ cho rằng việc chuẩn bị mâm cúng căn cho bé gia chủ nên chuẩn bị. Điều này mới thể hiện lòng thành kính lòng biết ơn của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Tuy nhiên nhiều cha mẹ lại cho rằng để chuẩn bị mâm cúng căn cho bé được đầy đủ ủ tươm tất có thể sử dụng đến các dịch vụ cung cấp mâm cúng.

Theo quan điểm này thì các mẹ cho rằng việc chuẩn bị mâm cúng căn. Cần phải chuẩn bị tươm tất và đầy đủ để cảm ơn trời đất, tổ tiên ông bà cùng 12 bà chúa. Chính vì vậy các lễ vật chuẩn bị cúng cần phải được chuẩn bị chu đáo đầy đủ. Thêm vào đó đó là bài văn cúng căn cho bé trai, gái cũng phải được làm đúng theo nghi lễ. Thậm chí cách thức cúng và cách bày biện mâm cúng căn cho bé cũng cần phải phải lưu ý sao cho đúng nghi lễ.

Đương nhiên theo cách này thì chắc chắn các đơn vị cung cấp mâm cúng. Sẽ chuẩn bị bài bản và thực hiện bày biện cũng như việc cúng phải được chu đáo và bài bản. Điều này sẽ giúp cho gia chủ không mất nhiều thời gian công sức. Mà vẫn đảm bảo buổi lễ cúng căn được diễn ra đúng theo phong tục của người Việt.

Như vậy cúng căn cho bé trai, gái có thể do gia chủ chuẩn bị và thực hiện cúng. Hoặc cũng có thể tìm đến các dịch vụ cung cấp mâm cúng. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia chủ có thể lựa chọn cách thức cúng căn cho bé phù hợp nhất. Có thể tự chuẩn bị và tự cúng hoặc cũng có thể tìm đến các dịch vụ cung cấp. Miễn sao để đảm bảo mâm cúng và cách thức cúng theo đúng nghi thức phong tục của người Việt.

Như vậy các bạn đã có thêm thông tin hữu ích về chuẩn bị mâm cúng căn cho bé trai, gái 3,6,9,12 tuổi. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay dịch vụ cung cấp mâm cúng. Chúc các bạn sẽ có lễ cúng sum vầy như mong muốn.