Mâm Cúng Khai Trương Văn Phòng Mới

Cúng khai trương văn phòng mới là một nghi lễ quan trọng. Cúng khai trương văn phòng không chỉ đơn giản như là một nghi lễ để ra mắt văn phòng với tất cả mọi người. Mà lễ cúng khai trương còn có ý nghĩa nhằm khai báo với những vị thần linh thổ địa đang cai quản đất đai, tài lộc tại khu vực đó.