Mâm Cúng Thần Tài Ngày Khai Trương

Chuẩn bị mâm cúng thần tài ngày khai trương đã quan trọng. Việc chọn ngày giờ cúng đẹp lại càng quan trọng hơn. Vì thế trước khi cúng khai trương bạn nên tìm hiểu và chọn giờ cúng thật đẹp để kinh doanh thuận lợi.