Mâm Cúng Thần Tài

 Cúng Thần Tài rất được người dân Việt quan tâm và chú trọng. Bởi nếu có mong muốn được Thần Tài ban may mắn, phước lộc và tiền bạc cho thì mỗi người chúng ta đều cần phải thể hiện được tấm lòng thành tâm của mình thông qua việc cúng bái, mà biểu hiện rõ nhất là qua các lễ vật được sắm sửa tại mâm cúng.