Mâm Cúng Gia Tiên Ngày Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày đại lễ của đạo Phật. Nhằm mục đích là để tưởng nhớ và báo hiếu cho cha mẹ cũng như tổ tiên. Đây là một trong những ghi lại đã có nguồn gốc lâu đời thể hiện ý nghĩa đầy Nhân văn.