Mâm Cúng Tân Gia Nhà Mới

Cúng tân gia hay còn gọi là lễ cúng nhà mới hay cúng nhập trạch. Vậy, bạn thực hiện nghi lễ cúng nhập trạch về nhà mới này sẽ cần những lễ vật nào. Nên chuẩn bị mâm cúng tân gia nhà mới ra sao? Ngày về nhà mới cúng những gì? Mâm cúng về nhà mới đặt ở đâu? Hãy gọi điện Đồ Cúng ngay.