Mâm Cúng Cô Hồn Mùng 2 Và 16

Mâm cúng cô hồn thường có thêm nước suối, rượu, trà xanh cùng với cả tiền lẻ…Để dùng cho gia chủ tổ chức nghi thức giật cô hồn theo truyền thống. Đối với nghi thức giật cô hồn, sẽ có nhiều người giành giật những món

Danh mục: